ترجمه Loon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوكر پست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ فرومايه‌ , در فارسی : پسربچه‌ , به فارسی : فاحشه‌ , سایر ترجمه ها : رفيقه‌

Loon به چه معناست و Loon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loon

نوكر پست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوكر پست‌, ترجمه نوكر پست‌, کلمات شبیه نوكر پست‌ , ادم‌ فرومايه‌ به لاتین , پسربچه‌ به لاتین , فاحشه‌ خارجی , رفيقه‌ در زبان
دانلود فایل ها