ترجمه Loop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حلقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حلقه‌ ط‌ناب‌ , در فارسی : گره‌ , به فارسی : پيچ‌ , سایر ترجمه ها : چرخ‌ خميدگي‌ , حلقه‌ دار

Loop به چه معناست و Loop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loop

حلقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حلقه‌, ترجمه حلقه‌, کلمات شبیه حلقه‌ , حلقه‌ ط‌ناب‌ به لاتین , گره‌ به لاتین , پيچ‌ خارجی , چرخ‌ در زبان , خميدگي‌انگلیسی , حلقه‌ دار
دانلود فایل ها