ترجمه Looping در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حلقه‌ زني‌. می باشد

Looping به چه معناست و Looping یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Looping

حلقه‌ زني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حلقه‌ زني‌., ترجمه حلقه‌ زني‌., کلمات شبیه حلقه‌ زني‌.
دانلود فایل ها