ترجمه Loose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دركردن‌(گلوله‌ وغيره‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منتفي‌ كردن‌ , در فارسی : برط‌رف‌ كردن‌ , به فارسی : شل‌

Loose به چه معناست و Loose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loose

دركردن‌(گلوله‌ وغيره‌) به خارجی , ریشه انگلیسی دركردن‌(گلوله‌ وغيره‌), ترجمه دركردن‌(گلوله‌ وغيره‌), کلمات شبیه دركردن‌(گلوله‌ وغيره‌) , منتفي‌ كردن‌ به لاتین , برط‌رف‌ كردن‌ به لاتین , شل‌ خارجی
دانلود فایل ها