ترجمه Loose End در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتهاي‌ تاريانخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سر ازاد نخ‌ , در فارسی : چيز استفاده‌ نشده‌

Loose End به چه معناست و Loose End یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loose End

انتهاي‌ تاريانخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انتهاي‌ تاريانخ‌, ترجمه انتهاي‌ تاريانخ‌, کلمات شبیه انتهاي‌ تاريانخ‌ , سر ازاد نخ‌ به لاتین , چيز استفاده‌ نشده‌ به لاتین
دانلود فایل ها