ترجمه Loosen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در اوردن‌. می باشد

Loosen به چه معناست و Loosen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loosen

در اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی در اوردن‌., ترجمه در اوردن‌., کلمات شبیه در اوردن‌.
دانلود فایل ها