ترجمه Lope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاخت‌ رفتن‌ (اسب‌ وغيره‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بجست‌وخيز دراوردن‌ , در فارسی : جست‌ وخيز

Lope به چه معناست و Lope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lope

تاخت‌ رفتن‌ (اسب‌ وغيره‌) به خارجی , ریشه انگلیسی تاخت‌ رفتن‌ (اسب‌ وغيره‌), ترجمه تاخت‌ رفتن‌ (اسب‌ وغيره‌), کلمات شبیه تاخت‌ رفتن‌ (اسب‌ وغيره‌) , بجست‌وخيز دراوردن‌ به لاتین , جست‌ وخيز به لاتین
دانلود فایل ها