ترجمه Lopsided در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ وري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متمايل‌ بيك‌ ط‌رف‌ , در فارسی : بي‌ قرينه‌ , به فارسی : كج‌ , سایر ترجمه ها : غير متعادل‌.

Lopsided به چه معناست و Lopsided یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lopsided

يك‌ وري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ وري‌, ترجمه يك‌ وري‌, کلمات شبیه يك‌ وري‌ , متمايل‌ بيك‌ ط‌رف‌ به لاتین , بي‌ قرينه‌ به لاتین , كج‌ خارجی , غير متعادل‌. در زبان
دانلود فایل ها