خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32370 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('32370','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32370 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lord به فارسی

ترجمه Lord در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاهزاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مالك‌ , در فارسی : ملاك‌ , به فارسی : حكمروايي‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : مانند لرد

Lord به چه معناست و Lord یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lord

شاهزاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شاهزاده‌, ترجمه شاهزاده‌, کلمات شبیه شاهزاده‌ , مالك‌ به لاتین , ملاك‌ به لاتین , حكمروايي‌ كردن‌ خارجی , مانند لرد در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: