ترجمه Lorica در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (روم‌ قديم‌) زره‌ سينه‌ وبالاتنه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (ج‌.ش‌.) پوسته‌ سخت‌

Lorica به چه معناست و Lorica یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lorica

(روم‌ قديم‌) زره‌ سينه‌ وبالاتنه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (روم‌ قديم‌) زره‌ سينه‌ وبالاتنه‌, ترجمه (روم‌ قديم‌) زره‌ سينه‌ وبالاتنه‌, کلمات شبیه (روم‌ قديم‌) زره‌ سينه‌ وبالاتنه‌ , (ج‌.ش‌.) پوسته‌ سخت‌ به لاتین
دانلود فایل ها