ترجمه Loricate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ پوسته‌ محافظ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاسه‌ دار (مثل‌ لاك‌ پشت‌).

Loricate به چه معناست و Loricate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loricate

داراي‌ پوسته‌ محافظ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ پوسته‌ محافظ‌, ترجمه داراي‌ پوسته‌ محافظ‌, کلمات شبیه داراي‌ پوسته‌ محافظ‌ , كاسه‌ دار (مثل‌ لاك‌ پشت‌). به لاتین
دانلود فایل ها