ترجمه Lorikeet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميكند. می باشد

Lorikeet به چه معناست و Lorikeet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lorikeet

ميكند. به خارجی , ریشه انگلیسی ميكند., ترجمه ميكند., کلمات شبیه ميكند.
دانلود فایل ها