ترجمه Lose Ground در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عقب‌ افتادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرصت‌ خود را از دست‌ دادن‌.

Lose Ground به چه معناست و Lose Ground یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lose Ground

عقب‌ افتادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عقب‌ افتادن‌, ترجمه عقب‌ افتادن‌, کلمات شبیه عقب‌ افتادن‌ , فرصت‌ خود را از دست‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها