ترجمه Loser در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورق‌ بازنده‌ , در فارسی : اسب‌ بازنده‌ , به فارسی : ضرر كننده‌.

Loser به چه معناست و Loser یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loser

بازنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازنده‌, ترجمه بازنده‌, کلمات شبیه بازنده‌ , ورق‌ بازنده‌ به لاتین , اسب‌ بازنده‌ به لاتین , ضرر كننده‌. خارجی
دانلود فایل ها