ترجمه Loss Factor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضريب‌ اتلاف‌. می باشد

Loss Factor به چه معناست و Loss Factor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loss Factor

ضريب‌ اتلاف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ضريب‌ اتلاف‌., ترجمه ضريب‌ اتلاف‌., کلمات شبیه ضريب‌ اتلاف‌.
دانلود فایل ها