ترجمه Lothario در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (recudes=) اغوا كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گمراه‌ كننده‌ زنان‌.

Lothario به چه معناست و Lothario یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lothario

(recudes=) اغوا كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (recudes=) اغوا كننده‌, ترجمه (recudes=) اغوا كننده‌, کلمات شبیه (recudes=) اغوا كننده‌ , گمراه‌ كننده‌ زنان‌. به لاتین
دانلود فایل ها