ترجمه Lotos در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (sutol) (گ‌.ش‌.) كنار (ranok) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درخت‌ كنار , در فارسی : درخت‌ سدر

Lotos به چه معناست و Lotos یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lotos

(sutol) (گ‌.ش‌.) كنار (ranok) به خارجی , ریشه انگلیسی (sutol) (گ‌.ش‌.) كنار (ranok), ترجمه (sutol) (گ‌.ش‌.) كنار (ranok), کلمات شبیه (sutol) (گ‌.ش‌.) كنار (ranok) , درخت‌ كنار به لاتین , درخت‌ سدر به لاتین
دانلود فایل ها