ترجمه Lots در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.گ‌.) خيلي‌ زياد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسيار , در فارسی : فراوان‌.

Lots به چه معناست و Lots یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lots

(د.گ‌.) خيلي‌ زياد به خارجی , ریشه انگلیسی (د.گ‌.) خيلي‌ زياد, ترجمه (د.گ‌.) خيلي‌ زياد, کلمات شبیه (د.گ‌.) خيلي‌ زياد , بسيار به لاتین , فراوان‌. به لاتین
دانلود فایل ها