ترجمه Lottery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قرعه‌ كشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخت‌ ازمايي‌ , در فارسی : لاط‌اري‌ , به فارسی : (مج.) امر شانسي‌ , سایر ترجمه ها : كار

Lottery به چه معناست و Lottery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lottery

قرعه‌ كشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قرعه‌ كشي‌, ترجمه قرعه‌ كشي‌, کلمات شبیه قرعه‌ كشي‌ , بخت‌ ازمايي‌ به لاتین , لاط‌اري‌ به لاتین , (مج.) امر شانسي‌ خارجی , كار در زبان
دانلود فایل ها