ترجمه Lounge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لميدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لم‌ دادن‌ , در فارسی : محل‌ استراحت‌ ولم‌ دادن‌ , به فارسی : اط‌اق‌

Lounge به چه معناست و Lounge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lounge

لميدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لميدن‌, ترجمه لميدن‌, کلمات شبیه لميدن‌ , لم‌ دادن‌ به لاتین , محل‌ استراحت‌ ولم‌ دادن‌ به لاتین , اط‌اق‌ خارجی
دانلود فایل ها