خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32460 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('32460','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32460 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Loup به فارسی

ترجمه Loup در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ذره‌ بين‌ كوچك‌. می باشد

Loup به چه معناست و Loup یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loup

ذره‌ بين‌ كوچك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ذره‌ بين‌ كوچك‌., ترجمه ذره‌ بين‌ كوچك‌., کلمات شبیه ذره‌ بين‌ كوچك‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: