ترجمه Loup در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ذره‌ بين‌ كوچك‌. می باشد

Loup به چه معناست و Loup یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loup

ذره‌ بين‌ كوچك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ذره‌ بين‌ كوچك‌., ترجمه ذره‌ بين‌ كوچك‌., کلمات شبیه ذره‌ بين‌ كوچك‌.
دانلود فایل ها