ترجمه Lout در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ولگردي‌ كردن‌. می باشد

Lout به چه معناست و Lout یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lout

ولگردي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ولگردي‌ كردن‌., ترجمه ولگردي‌ كردن‌., کلمات شبیه ولگردي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها