ترجمه Lout در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرفرود اوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ بي‌ دست‌ وپا , در فارسی : ادم‌ نادان‌ ونفهم‌

Lout به چه معناست و Lout یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lout

سرفرود اوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرفرود اوردن‌, ترجمه سرفرود اوردن‌, کلمات شبیه سرفرود اوردن‌ , ادم‌ بي‌ دست‌ وپا به لاتین , ادم‌ نادان‌ ونفهم‌ به لاتین
دانلود فایل ها