ترجمه Love در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عاشق‌ بودن‌. می باشد

Love به چه معناست و Love یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Love

عاشق‌ بودن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عاشق‌ بودن‌., ترجمه عاشق‌ بودن‌., کلمات شبیه عاشق‌ بودن‌.
دانلود فایل ها