ترجمه Love Some در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محبوب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دلپذير , در فارسی : عاشق‌ , به فارسی : مط‌بوع‌.

Love Some به چه معناست و Love Some یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Love Some

محبوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محبوب‌, ترجمه محبوب‌, کلمات شبیه محبوب‌ , دلپذير به لاتین , عاشق‌ به لاتین , مط‌بوع‌. خارجی
دانلود فایل ها