ترجمه Loveable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوست‌ داشتني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محبوب‌ , در فارسی : جذاب‌.

Loveable به چه معناست و Loveable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loveable

دوست‌ داشتني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوست‌ داشتني‌, ترجمه دوست‌ داشتني‌, کلمات شبیه دوست‌ داشتني‌ , محبوب‌ به لاتین , جذاب‌. به لاتین
دانلود فایل ها