ترجمه Lovelorn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيدا. می باشد

Lovelorn به چه معناست و Lovelorn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lovelorn

شيدا. به خارجی , ریشه انگلیسی شيدا., ترجمه شيدا., کلمات شبیه شيدا.
دانلود فایل ها