ترجمه Low Order در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پايين‌ رتبه‌. می باشد

Low Order به چه معناست و Low Order یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Low Order

پايين‌ رتبه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پايين‌ رتبه‌., ترجمه پايين‌ رتبه‌., کلمات شبیه پايين‌ رتبه‌.
دانلود فایل ها