خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32523 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('32523','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32523 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Low Pressure به فارسی

ترجمه Low Pressure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فشار كم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فشار خفيف‌ , در فارسی : سهل‌ العبور.

Low Pressure به چه معناست و Low Pressure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Low Pressure

فشار كم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فشار كم‌, ترجمه فشار كم‌, کلمات شبیه فشار كم‌ , فشار خفيف‌ به لاتین , سهل‌ العبور. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: