ترجمه Low Pressure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فشار كم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فشار خفيف‌ , در فارسی : سهل‌ العبور.

Low Pressure به چه معناست و Low Pressure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Low Pressure

فشار كم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فشار كم‌, ترجمه فشار كم‌, کلمات شبیه فشار كم‌ , فشار خفيف‌ به لاتین , سهل‌ العبور. به لاتین
دانلود فایل ها