ترجمه Low Tide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جزر ومد خفيف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جزر فرو كشنده‌ , در فارسی : كمترين‌ حد.

Low Tide به چه معناست و Low Tide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Low Tide

جزر ومد خفيف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جزر ومد خفيف‌, ترجمه جزر ومد خفيف‌, کلمات شبیه جزر ومد خفيف‌ , جزر فرو كشنده‌ به لاتین , كمترين‌ حد. به لاتین
دانلود فایل ها