خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32529 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('32529','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32529 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Low Tide به فارسی

ترجمه Low Tide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جزر ومد خفيف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جزر فرو كشنده‌ , در فارسی : كمترين‌ حد.

Low Tide به چه معناست و Low Tide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Low Tide

جزر ومد خفيف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جزر ومد خفيف‌, ترجمه جزر ومد خفيف‌, کلمات شبیه جزر ومد خفيف‌ , جزر فرو كشنده‌ به لاتین , كمترين‌ حد. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: