ترجمه Lower در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (.iv&.tv.n):اخم‌ , در فارسی : عبوس‌ , به فارسی : ترشرويي‌ , سایر ترجمه ها : هواي‌ گرفته‌

Lower به چه معناست و Lower یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lower

تر به خارجی , ریشه انگلیسی تر, ترجمه تر, کلمات شبیه تر , (.iv&.tv.n):اخم‌ به لاتین , عبوس‌ به لاتین , ترشرويي‌ خارجی , هواي‌ گرفته‌ در زبان
دانلود فایل ها