ترجمه Lower Case در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حروف‌ كوچك‌. می باشد

Lower Case به چه معناست و Lower Case یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lower Case

حروف‌ كوچك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حروف‌ كوچك‌., ترجمه حروف‌ كوچك‌., کلمات شبیه حروف‌ كوچك‌.
دانلود فایل ها