ترجمه Lowery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تيره‌ وگرفته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ ابرهاي‌ تيره‌ وپر رعد وبرق‌.

Lowery به چه معناست و Lowery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lowery

تيره‌ وگرفته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تيره‌ وگرفته‌, ترجمه تيره‌ وگرفته‌, کلمات شبیه تيره‌ وگرفته‌ , داراي‌ ابرهاي‌ تيره‌ وپر رعد وبرق‌. به لاتین
دانلود فایل ها