ترجمه Lp در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yalp gnol) صفحه‌ 33 دور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صفحه‌ دولاني‌.

Lp به چه معناست و Lp یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lp

(yalp gnol) صفحه‌ 33 دور به خارجی , ریشه انگلیسی (yalp gnol) صفحه‌ 33 دور, ترجمه (yalp gnol) صفحه‌ 33 دور, کلمات شبیه (yalp gnol) صفحه‌ 33 دور , صفحه‌ دولاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها