ترجمه Lubber’s Hole در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوسيله‌ ان‌ بالا وپايين‌ ميرود. می باشد

Lubber’s Hole به چه معناست و Lubber’s Hole یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lubber’s Hole

بوسيله‌ ان‌ بالا وپايين‌ ميرود. به خارجی , ریشه انگلیسی بوسيله‌ ان‌ بالا وپايين‌ ميرود., ترجمه بوسيله‌ ان‌ بالا وپايين‌ ميرود., کلمات شبیه بوسيله‌ ان‌ بالا وپايين‌ ميرود.
دانلود فایل ها