ترجمه Lubrication در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روغنكاري‌. می باشد

Lubrication به چه معناست و Lubrication یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lubrication

روغنكاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روغنكاري‌., ترجمه روغنكاري‌., کلمات شبیه روغنكاري‌.
دانلود فایل ها