ترجمه Lubrication در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روغن‌ زني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گريس‌ زني‌.

Lubrication به چه معناست و Lubrication یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lubrication

روغن‌ زني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روغن‌ زني‌, ترجمه روغن‌ زني‌, کلمات شبیه روغن‌ زني‌ , گريس‌ زني‌. به لاتین
دانلود فایل ها