ترجمه Lucent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تابناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روشن‌ وشفاف‌.

Lucent به چه معناست و Lucent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lucent

تابناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تابناك‌, ترجمه تابناك‌, کلمات شبیه تابناك‌ , روشن‌ وشفاف‌. به لاتین
دانلود فایل ها