ترجمه Luciferin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ دانه‌ شب‌ تاب‌. می باشد

Luciferin به چه معناست و Luciferin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luciferin

رنگ‌ دانه‌ شب‌ تاب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ دانه‌ شب‌ تاب‌., ترجمه رنگ‌ دانه‌ شب‌ تاب‌., کلمات شبیه رنگ‌ دانه‌ شب‌ تاب‌.
دانلود فایل ها