ترجمه Lucubrator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زحمتكش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دود چراغ‌ خور.

Lucubrator به چه معناست و Lucubrator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lucubrator

زحمتكش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زحمتكش‌, ترجمه زحمتكش‌, کلمات شبیه زحمتكش‌ , دود چراغ‌ خور. به لاتین
دانلود فایل ها