ترجمه Lug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيزي‌ را حمل‌ يا بياويزند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هر عضو جلو امده‌ چيزي‌

Lug به چه معناست و Lug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lug

چيزي‌ را حمل‌ يا بياويزند به خارجی , ریشه انگلیسی چيزي‌ را حمل‌ يا بياويزند, ترجمه چيزي‌ را حمل‌ يا بياويزند, کلمات شبیه چيزي‌ را حمل‌ يا بياويزند , هر عضو جلو امده‌ چيزي‌ به لاتین
دانلود فایل ها