ترجمه Lug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديرك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تير , در فارسی : ادم‌ كله‌ خر , به فارسی : كودن‌ , سایر ترجمه ها : عذاب‌ دادن‌ بزوركشيدن‌

Lug به چه معناست و Lug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lug

ديرك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ديرك‌, ترجمه ديرك‌, کلمات شبیه ديرك‌ , تير به لاتین , ادم‌ كله‌ خر به لاتین , كودن‌ خارجی , عذاب‌ دادن‌ در زبان , بزوركشيدن‌انگلیسی
دانلود فایل ها