ترجمه Luke در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای است‌. می باشد

Luke به چه معناست و Luke یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luke

است‌. به خارجی , ریشه انگلیسی است‌., ترجمه است‌., کلمات شبیه است‌.
دانلود فایل ها