ترجمه Lumbago در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) كمر درد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پشت‌ درد , در فارسی : دردپشت‌.

Lumbago به چه معناست و Lumbago یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lumbago

(ط‌ب‌) كمر درد به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) كمر درد, ترجمه (ط‌ب‌) كمر درد, کلمات شبیه (ط‌ب‌) كمر درد , پشت‌ درد به لاتین , دردپشت‌. به لاتین
دانلود فایل ها