ترجمه Lumbar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كمري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واقع‌ در كمر , در فارسی : در مهره‌ پشت‌ , به فارسی : مهره‌ كمر , سایر ترجمه ها : ناحيه‌

Lumbar به چه معناست و Lumbar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lumbar

كمري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كمري‌, ترجمه كمري‌, کلمات شبیه كمري‌ , واقع‌ در كمر به لاتین , در مهره‌ پشت‌ به لاتین , مهره‌ كمر خارجی , ناحيه‌ در زبان
دانلود فایل ها