خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32642 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('32642','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32642 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lumberjack به فارسی

ترجمه Lumberjack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوب‌ بر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كسيكه‌ الوار وتير اره‌ ميكند.

Lumberjack به چه معناست و Lumberjack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lumberjack

چوب‌ بر به خارجی , ریشه انگلیسی چوب‌ بر, ترجمه چوب‌ بر, کلمات شبیه چوب‌ بر , كسيكه‌ الوار وتير اره‌ ميكند. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: