ترجمه Luminary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جسم‌ روشن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جرم‌ آسماني‌ , در فارسی : جرم‌ نورافكن‌ آسماني‌ , به فارسی : ادم‌

Luminary به چه معناست و Luminary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luminary

جسم‌ روشن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جسم‌ روشن‌, ترجمه جسم‌ روشن‌, کلمات شبیه جسم‌ روشن‌ , جرم‌ آسماني‌ به لاتین , جرم‌ نورافكن‌ آسماني‌ به لاتین , ادم‌ خارجی
دانلود فایل ها