ترجمه Lungwort در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) سينه‌ دارو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سفيد دارو , در فارسی : شش‌ گياه‌.

Lungwort به چه معناست و Lungwort یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lungwort

(گ‌.ش‌.) سينه‌ دارو به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) سينه‌ دارو, ترجمه (گ‌.ش‌.) سينه‌ دارو, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) سينه‌ دارو , سفيد دارو به لاتین , شش‌ گياه‌. به لاتین
دانلود فایل ها