ترجمه Lurcher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دزد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ نوسان‌ يا تلوتلو.

Lurcher به چه معناست و Lurcher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lurcher

دزد به خارجی , ریشه انگلیسی دزد, ترجمه دزد, کلمات شبیه دزد , داراي‌ نوسان‌ يا تلوتلو. به لاتین
دانلود فایل ها