ترجمه Lurer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فريب‌ دهنده‌. می باشد

Lurer به چه معناست و Lurer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lurer

فريب‌ دهنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فريب‌ دهنده‌., ترجمه فريب‌ دهنده‌., کلمات شبیه فريب‌ دهنده‌.
دانلود فایل ها